„NIE SME NAJLACNEJŠÍ, LEBO NIE SME NAJHORŠÍ“
Autoškola Bardejov - kurzy

Bardejov

10.09.2019
14:30 hod.

Svidník

17.09.2019
15:00 hod.

Michalovce

....
15:00 hod.

Košice

....
16:00 hod.

Školenie vodičov z povolania

Vodič referent

Vodič referentského vozidla je každá osoba, ktorá používa vozidlo firmy / inštitúcie bez ohľadu na účel použitia. ( sekretárka, ekonómka, manželka, dcéra, syn,.. ) Aby nedochádzalo k nejasnostiam je potrebné osobitne vysvetliť problematiku školení vodičov z povolania, ktorí určite uvítajú objasnenie tejto problematiky. Mnohí zamestnávatelia i vodiči si kladú otázku – načo je to školenie vôbec dobré? Nie je to len strata času?, veď vodičský preukaz stačí … Tento názor určite nesvedčí o vyspelosti šíriteľov takýchto myšlienok. Veď nikto nie je dokonalý a každá ľudská činnosť si vyžaduje zlepšenie formou prebrania nových poznatkov ako aj poučenia z negatívnych javov. Preto sú školenia vodičov z povolania ošetrené viacerými právnymi predpismi. Keďže tieto predpisy rozdeľujú vodičov do niekoľkých skupín, v ďalšom uvedieme základné zákonne požiadavky na jednotlivé druhy školení. Absolvovanie uvedených školení sa u skupín 1 a 2 dokladuje zápisom zo školenia u zamestnávateľa. Vodiči skupín 3 a 4 preukazujú svoju odbornú spôsobilosť príslušný dokladom priamo policajným orgánom pri cestných kontrolách nakoľko tieto preukazy v zmysle § 4 ods.1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z.z. sú súčasťou dokladov potrebných na vedenie vozidla. V rámci školenia sú prednášané všetky legislatívne zmeny a nové ustanovenia predpisov (veď, objektívne sa ohodnoťte a priznajte, kedy ste si sami preštudovali nový zákon, novú vyhlášku,…?, viet, že platí od 1.2.2009?,…ako sa zmenila zodpovednosť vodiča? …ako sa zmenila zodpovednosť majiteľa vozidla? …vedia to aj Vaši technici – referenti, ktorí denne jazdia na služobných autách?…).

Vodiči referentských vozidiel majú za povinnosť absolvovať školenie každé dva roky, zároveň v rámci tohto školenia vykonávame aj školenie v zmysle bezpečnosti práce pre vodičov ale aj pre jednotlivé profesie podľa druhu činnosti firmy.

Školenie vodičov – referentov:

Dátum: 04.07.2019 8.00 hod

Miesto: Štefánikova 90, Bardejov

Prihlásenie na autoskola@ekomido.sk, tel.: 0903 484 511

 

 

Vodič profesionál

je povinní podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.”) v znení neskorších právnych predpisov sa podrobiť povinnej základnej kvalifikácií alebo pravidelnému výcviku. Zákon č. 280/2006 Z. z. nadobudol účinnosť od 1.9.2006 a vymedzil povinnosti a práva pre vodičov z hľadiska základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku na základe implementovania SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2003/59/ES z 15. júla 2003.

2.1 Kurz základnej kvalifikácie

Povinnosť absolvovať kurz základnej kvalifikácie sa vzťahuje na vodičov:

 • nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín C, C+E alebo C1+E alebo podskupiny C1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné po 10.09.2009,
 • osobnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín D,D+E alebo D1+E alebo podskupiny D1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné po 10.09.2008.

Kurzy základnej kvalifikácie podľa rozsahu trvania delíme na:

 • Riadny kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 280 hodín,
 • Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 140 hodín,
 • Riadny rozdielový kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 70 hodín,
 • Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 35 hodín.

Rozdielový kurz základnej kvalifikácie podľa § 3 ods. 7 zákona č. 280/2006 Z. z. môže absolvovať vodič:

 • nákladnej dopravy, ktorý absolvoval kurz základnej kvalifikácie na nákladnú dopravu a po čase zmení svoju činnosť (na osobnú dopravu) tak, aby mohol prepravovať aj osoby, resp.
 • osobnej dopravy, ktorý absolvoval kurz základnej kvalifikácie na osobnú dopravu a po čase zmení svoju činnosť (na nákladnú dopravu) tak, aby mohol prepravovať aj náklad.

2.2 Kurz pravidelného výcviku

Kurz pravidelného výcviku vodičov je vykonávaný raz za 5 rokov v rozsahu 35 hodín.
Povinnosť absolvovať kurz pravidelného výcviku sa vzťahuje na vodičov:

 • nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín C, C+E alebo C1+E alebo podskupiny C1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10.09.2009 – kurz pravidelného výcviku je nutné absolvovať do 10.09.2014,
 • osobnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín D, D+E alebo D1+E alebo podskupiny D1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10.09.2008 – kurz pravidelného výcviku je nutné absolvovať do 10.09.2013,
 • osobnej a nákladnej dopravy pred skončením platnosti Kvalifikačnej karty vodiča.

Vodičovi, ktorý absolvuje kurz pravidelného výcviku, vydá školiace stredisko „Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ na daný druh dopravy (osobná / nákladná), ktoré je podkladom k:

 • vydaniu „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“,
 • vydaniu „Kvalifikačnej karty vodiča“.

Vodič, ktorému ešte neuplynula platnosť „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“, nemusí pri zmene vozidla nákladnej dopravy na vozidlo osobnej dopravy a naopak, ani pri zmene skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia, opätovne vykonať kurz pravidelného výcviku. V takomto prípade vodič absolvuje iba jeden kurz pravidelného výcviku a získa „Osvedčenie o pravidelnom výcviku“ a „Kvalifikačnú kartu vodiča“ na osobnú aj nákladnú dopravu.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.kkv.sk

Zahájenie kurzu pre vodičov skupiny C,D na získanie kvalifikačnej karty vodiča

Dátum: 04.07.2019 8.00 hod

Miesto: Štefánikova 90, Bardejov

Prihlásenie na autoskola@ekomido.sk, tel.: 0903 484 511

Prihlásiť sa na kurzPARTNERI

rychle informacie o autoškole

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 16:00
Streda 8:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 16:00

EKOMIDO Bardejov

Štefánikova 90
08501 Bardejov

054 / 472 23 06


autoskola@ekomido.sk

EKOMIDO Svidník

Bardejovská 415/34
089 01 Svidník

054 / 752 23 61
0903 619 757

autoskola.svidnik@ekomido.sk

EKOMIDO Michalovce

Dom Matice slovenskej,
Masarykova 42,
071 01 Michalovce

0907 445 478

ekomido.mi@gmail.com

EKOMIDO Košice

Alejová 1
040 01 Košice


0903 484 511

autoskola.kosice@ekomido.sk
tvorba webových stránok