Test č.11

Vitajte pri  Test č.11 .

Meno
Mail
Krajnicou sa rozumie
Hranicou križovatky sa rozumie
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci
Pozdĺž električky sa jazdí
Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodič sa nesmie otáčať
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo
Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný
Ak vozidlo nie je vybavené smerovými svietidlami alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie o zmene smeru jazdy
Vodič
Vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byt' zreteľne označená
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje o
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Ako prvé prejde cez križovatku
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Bardejov

13.12.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

14.12.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

14.12.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.