Test č.16

Vitajte pri  Test č.16 .

Meno
Mail
Krajnicou sa rozumie
Vodičom sa rozumie
Vodič
Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť
Vodič nesmie predchádzať, ak
Vodič vždy pri zmene smeru jazdy alebo pri vybočovaní z neho je povinný
Vodič nesmie pri cúvaní
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Pred železničným priecestím vodič je povinný
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby
Dopravná nehoda je
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje o
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:
Ako prvé prejde cez križovatku
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Bardejov

17.01.2023

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

18.01.2023

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.01.2023

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.