Test č.22

Vitajte pri  Test č.22 .

Meno
Mail
Nemotorovým vozidlom sa rozumie
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla s výnimkou prípadu, keď
Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety
Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
Vodič motorového vozidla nesmie na diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo
Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd,
Prekážka cestnej premávky sa označuje
Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný
Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,
Ak má policajt zdvihnutú pravú ruku alebo predlaktie pravej ruky nahor, znamená tento pokyn
Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, to platí
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje o
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Tento pokyn policajta znamená „Stoj!" pre vodiča
Ako prvé prejde cez križovatku
Ako posledné prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.