Test č.30

Vitajte pri  Test č. 30 .

Meno
Mail
Križovatkou sa rozumie
Účastnŕk cestnej premávky
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť'; to neplatí pre
Vodič nesmie predchádzať, ak
Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie
Pred vjazdom na cestu, alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič
Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla mimo obce vodič smie dávat'
Vozidlom s právom prednostnej jazdy je vozidlo,
Prepravované osoby nesmú
Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť podľa svojich schopnosti a možností zranenej osobe
Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len
Jazdci na zvieratách smú isť
HÍbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byt' menej ako
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka označuje
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka informuje o:
Táto dopravná značka
Vodič modrého vozidla
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Bardejov

29.03.2023

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

30.03.2023

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

30.03.2023

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.