Test č.34

Vitajte pri  Test č. 34 .

Meno
Mail
Zastavením sa rozumie
Vodič nesmie
Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používat'
Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojst'
Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu
Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, smie sa prechádzať
Ak ide vozidlo vo vyhradenom jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom,
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,
Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť
Prepravované osoby nesmú
Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len
Účastník dopravnej nehody je povinný
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako
Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciach, ak
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená
Vodič modrého vozidla
Ako posledné prejde cez križovatku
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Ako prvé prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.