Test č.38

Vitajte pri  Test č. 38 .

Meno
Mail
Vozidlom sa rozumie
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie
Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a
Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo
Pri vchádzaní na cestu z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, obratiska električiek a podobných miest, vodič
Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič
Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak takéto vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Na diaľnici je vodič povinný trojuholník
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza a v období od 15. novembra do 31. marca môže vodič motorového vozidla kategórie M2, M3, N2 a N3 použiť takéto vozidlo v cestnej premávke, len ak
Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť
Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak
Doba pravidelného týždenného odpočinku
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka znamená:
Táto dodatková tabuľka
Ako prvé prejde cez križovatku
Ako posledné prejde cez križovatku
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
V poradí posledné prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.