Test č.41

Vitajte pri  Test č. 41 .

Meno
Mail
Hranicou križovatky sa rozumie
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
Vodič
Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,
Vodič nesmie predchádzať, ak
Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú
Vodič sa nesmie otáčať
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci
Vlečenie motorového vozidla s prívesom je
Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
Osoba mladšia ako 12 rokov sa nesmie prepravovať
Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to
Denný čas vedenia motorového vozidla nesmie presiahnuť
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, najmä ak
Povinnou výbavou osobného automobilu, nákladného automobilu a autobusu je
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na
Táto dopravná značka zakazuje vjazd
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka označuje:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Prednosť v jazde má vodič
Ako prvé prejde cez križovatku
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Ako posledné prejde

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.