Test č.44

Vitajte pri  Test č. 44 .

Meno
Mail
Križovatkou sa rozumie
Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zdržiavacím zadržiavacím je povinná toto zariadenie použit'; to neplatí pre
Pozdĺž električky sa jazdí
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu,
Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dat' prednost' v jazde
Vodič je povinný prenosný výstražný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej
Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako
Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlosťou najviac
Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým
Osoby mladšie ako 15 rokov sa smú prepravovať v ložnom priestore nákladného automobilu a nákladného prívesu traktora len v sprievode osoby staršej ako
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so žltým svetlom „čakaj"
Doba denného odpočinku
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka
Ako druhé vojde do križovatky
Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

Bardejov

17.01.2023

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

18.01.2023

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.01.2023

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.