Test č.47

Vitajte pri  Test č. 47 .

Meno
Mail
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, l'ad alebo námraza a v období od 15. novembra do 31. marca môže vodič motorového vozidla kategórie M2, M3, N2 a N3 použiť takéto vozidlo v cestnej premávke, len ak
Vodič nesmie zastavit' a stát' vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche nedovoľujúcej použitie osvetlenia, musia byt' na vlečenom vozidle za zníženej viditeľností rozsvietené svietidlá
Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,
Náklad musí byt' na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby
Účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť
Motorové vozidlo musí mat' počas jazdy rozsvietené
V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je
Ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič
Doba skráteného denného odpočinku
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
Povinnou výbavou motorového vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje o
Táto zábrana vyznačuje
Ako prvé prejde cez križovatku
Tento pokyn policajta znamená
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
V poradí druhé prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.