Test č.48

Vitajte pri  Test č. 48 .

Meno
Mail
Vozovkou sa rozumie
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
Ak ide vozidlo vo vyhradenom jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidla idúce rovnakým smerom,
Vodič autobusu s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná hmotnosť prevyšuje 750 kg a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, smú jazdiť' rýchlosťou najviac
Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo, alebo ak je počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič
Ak vozidlo nie je vybavené smerovými svietidlami alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie o zmene smeru jazdy
Činná plocha svetlometov a svietidiel
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, l'ad alebo námraza a v období od 15. novembra do 31. marca môže vodič motorového vozidla kategórie M2, M3, N2 a N3 použit' takéto vozidlo v cestnej premávke, len ak
Vodič autobusu prejavujúceho deti alebo osoby so zdravotným postihnutím je povinný počas ich nastupovania a vystupovania
Týždenný čas jazdy
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciach, ak
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T a C je
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka informuje o
V poradí druhé prejde okolo prekážky
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
Ako posledné prejde cez križovatku
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.