„NIE SME NAJLACNEJŠÍ, LEBO NIE SME NAJHORŠÍ“
Autoškola Bardejov - kurzy

Bardejov

10.09.2019
14:30 hod.

Svidník

17.09.2019
15:00 hod.

Michalovce

....
15:00 hod.

Košice

....
16:00 hod.

Test č.11

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalost’, ak

Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišt’ a na zvýšenom električkovom kol’ajovom páse, je vodič iného vozidla povinný

Táto dopravná značka znamená:

1102

Táto dopravná značka znamená:

1107

Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1 je

Hranicou križovatky sa rozumie

Ak pohonič ide vedl’a záprahového vozidla, je povinný ísť po

Vodič je povinný

Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spósobom chránit’ si zrak

Ak ten kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označit’

Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení,

V poradí druhé prejde cez križovatku

1111

Ak má policajt pravú ruku predpaženú a l’avú upaženú, znamená to „Stoj” pre

1112

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnost’ou neprevyšujúcou 3500 kg, smie jazdiť rýchlosťou najviac

Zastavením vozidla sa rozumie

Pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič nesmie

Táto dopravná značka znamená:

1105

Táto dopravná značka znamená:

1106

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

1114

Táto dopravná značka s dodatkovou tabul’kou

1103

Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na dial’nici vodič

Vodič nesmie vchádzat’ na železničné priecestie, ak za zníženej viditel’nosti

Táto dopravná značka znamená:

1101

Ako prvé prejde cez križovatku

1113

Prevádzkovatel’ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovat’ vozidlo, ktoré

Takéto označenie sa môže použit’ na vozidle

1108

Táto dopravná značka

1104

Dokončili ste test.

Pre zistenie Vášho skóre prosím zadajte svoje meno a email.
Pokiaľ máte viac ako 50 bodov, v budúcnosti si budete môcť uplatniť zľavu.

Získanu zľavu si môžete uplatniť na naších prevádzkach pred uhradením celého kurzu.

 

Ďakujeme.

« Späť Ďalšia otázka »

Prihlásiť sa na kurzPARTNERI

rychle informacie o autoškole

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 16:00
Streda 8:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 16:00

EKOMIDO Bardejov

Štefánikova 90
08501 Bardejov

054 / 472 23 06


autoskola@ekomido.sk

EKOMIDO Svidník

Bardejovská 415/34
089 01 Svidník

054 / 752 23 61
0903 619 757

autoskola.svidnik@ekomido.sk

EKOMIDO Michalovce

Dom Matice slovenskej,
Masarykova 42,
071 01 Michalovce

0907 445 478

ekomido.mi@gmail.com

EKOMIDO Košice

Alejová 1
040 01 Košice


0903 484 511

autoskola.kosice@ekomido.sk
tvorba webových stránok