Najbližšie kurzy

Najbližšie kurzy

BARDEJOV

07.08.2024

14:30

SVIDNÍK

07.08.2024

14:30

MICHALOVCE

07.08.2024

14:30

VODIČSKÉ KURZY:

MOTOCYKEL SKUPINA A

 • AM – malý motocykel | Objem motora do 50cm3, max. rýchlosť do 45 km/h | min. vek 15 r. 
  Cena: 400 €
 • A1 – motocykel | Objem motora do 125cm3, max. výkon 11 kw | min. vek 16 r. 
  Cena: 550 €
 • A2 – motocykel | Max. výkon do 35 kw | min. vek 18 r. 
  Cena: 690 €
 • A – motocykel | Bez obmedzenia výkonu | min. vek 24 r. 
  Cena: 690 €

Pri každej skupine možnosť aj individuálneho kurzu

OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINA B

 • B – Osobné motorové vozidla |  Max. hmotnosť 3500 kg, Max. počet prep. osôb bez vodiča 8, Možnosť ťahať príves do 750 kg, Súprava max. 3500 kg | min. vek 17 r. Možnosť nastúpiť už ako 16 ročný. 
  Cena: 850 €
 • B – osobné motorové vozidlá s automatickou prevodovkou |  min. vek 17 r. Možnosť nastúpiť ako 16 ročný. 
  Cena: 900 €
 • BE – do skupiny motoroych vozidiel SK. BE patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla SK.B a pípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg | min. vek 18 r. 
  Cena: 600 €
 • B96 – jazdná súprava do 4250 kg zložená z motorového vozidla do 3500 kg + príves | min. vek 18 r.
  Cena: 600 €bez záverečnej skúšky

Pri každej skupine možnosť aj individuálneho kurzu

TRAKTOR SKUPINA T

 • T – Poľnohospodárske a lesné traktory a iné zvláštne motorové vozidlá. Môže k nim byť pripojené vozidlo. Vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny T | min. vek 17 r.  
  Cena: 700 €

Pri skupine T možnosť aj individuálneho kurzu

NÁKLADNÝ AUTOMOBIL SKUPINA C

 • C – Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny C, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorovné vozidlá skupiny C1 a T 
  Cena: 1700 €
 • CE – žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny CE možno udeliť vodičké oprávnenie skupiny CE, len ak je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C. Vodičské oprávnenie skupiny CE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny CE, ako aj motorovné vozidlá skupiny C1E, BE a T a tiež motorovné vozidlá skupiny DE, ak je jeho držiteľ držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D . 
  Cena: 800 €

AUTOBUS SKUPINA D

SKUPINA D - Rozšírenie zo skupiny C

 • Do skupiny motorových vozidiel D patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmych osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg. vozidlá skupiny D1 a T. min vek 24 r 
  Cena: 950 €

SKUPINA D - Rozšírenie zo skupiny B

 • žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny D, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ako aj motorové vozidlá skupiny D1 a T. min vek 24 r .
  Cena: 1840 €

SKUPINA C,D,T

 • V Autoškole Ekomido máte možnosť rozšíriť si vodičské oprávnenie zo skupiny B na skupiny C+D+T. min vek 24 r .
  Cena: 2100 €

OSOBITNÝ VÝCVIK MOTOCYKEL

 • Osobitný výcvik skupina A2,A 
  Cena: 500 €
 • Bez záverečnej skúšky
© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.