Pravidlá súťaže

 • PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

  I.Organizátor súťaže

  Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže je firma Ing. Jozef Rohaľ-Ekomido, IČO 14287196, so sídlom Štefánikova 90,085 01 Bardejov.

  II.Doba trvania súťaže

  Súťaž prebieha v termíne od 16.08.2023 do 16.11.2023.

  III. Princíp súťaže

  Do súťaže bude zaradený automaticky každý, kto sa prihlási na výcvik v autoškole Ing. Jozef Rohaľ-Ekomido na skupiny AM, A1, A2, A, B, B96, BE a T v termíne od 16.08.2023 do 16.11.2023.

  IV. Pravidlá súťaže

  4.1 Pre vyplatenie prvej, druhej a tretej ceny je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení kurzu.

  4.2 Do žrebovania nebudú zaradení uchádzači, ktorým kurz prepláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

  4.3 Pre vyplatenie výhry je nutné vyplatenie kurzu v plnej výške.

  4.4 Prihlásením do kurzu dáva účastník súhlas organizátorovi súťaže so spracovaním a uchovaním osobných údajov.

  4.5 Súťažiaci má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou žiadosťou doručenou na adresu sídla organizátora súťaže.

  4.6 Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže alebo pred odovzdaním výhry povedie k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže.

  4.7 Súťaž platí pre výcvikové strediská Ing. Jozef Rohaľ-Ekomido pre pobočky: Bardejov, Svidník a Michalovce.

  V.Žrebovanie
  5.1 Žrebovanie sa uskutoční dňa 30.11.2023. Podmienkou získania akejkoľvek výhry je dodržanie a splnenie pravidiel súťaže.

  5.2 Výhercovia budú informovaní po žrebovaní dňa 30.11.2023.

  5.3 Výhru je potrebné vyzdvihnúť si na adrese Ing. Jozef Rohaľ-Ekomido, Štefánikova 90, 085 01 Bardejov.

  5.4 Výhercovia budú zverejnení na našich sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

  5.5 Prvý vyžrebovaný, získava tretiu cenu vodičské oprávnenie na danú skupinu ktorú žiada, za polovicu. Druhý vyžrebovaný získava druhú cenu-vodičské oprávnenie na danú skupinu, ktorú žiada zadarmo. Tretí vyžrebovaný získava prvú cenu-skúter Maxon.

  5.6 Ceny je potrebné vyzdvihnúť si najneskôr do 30 dní od žrebovania. V prípade, ak si víťaz cenu nevyzdvihne do 30 dní, nemá nárok na vyplatenie výhry.

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.