Odporúč nám kamaráta

* všetky údaje sú povinné!

Týmto prehlasujem, že údaje vyplnené vo vyššie uvedenom formulári sú pravdivé a nerobím tak za tretiu osobu, ktorá by o mojom konaní nevedela. Týmto konaním zverejňujem osobné údaje do správy autoškoly Ekomido, ktorá ich využije len na účely spojené s vyzvaním adepta, ktorý sa takto nahlásil do kurzu. Údaje viac nebudú poskytnuté tretím stranám a uchovávané a spracovávané podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Bardejov

13.10.2020

14:30 hod.

B osobný automobil

Svidník

14.10.2020

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

...

Momentálne nedostupné

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.