Test č.1

Vitajte pri  Test c.1 .

Meno
Mail
Krajnicou sa rozumie
Chodníkom sa rozumie
Vodič je povinný
Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu,
Vodič smie cúvať
Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa
Ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič
Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici otáčanie a cúvanie
Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný
Vodič po zastavení vozidla je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak
V školskej zóne
Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka vyznačuje
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje o
Táto dodatková tabuľka
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodič červeného vozidla smie
Ako posledné prejde cez križovatku
Ako prvé prejdú cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.