Test č.10

Vitajte pri  Test č.10 .

Meno
Mail
Motorovým vozidlom sa rozumie
Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky
Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas
Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako
Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť
Vlečenie motorového vozidla s prívesom je
Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať
V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do
Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
Do pešej zóny je povolený vjazd
Pokyny policajta
Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak
Výstražné značky
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka informuje o
Zelené vozidlo vojde do križovatky ako
Ako posledné prejde cez križovatku
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
V poradí druhé prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.