Test č.12

Vitajte pri  Test č.12 .

Meno
Mail
Dať prednosť v jazde sa rozumie
Električkovým koľajovým pásom sa rozumie
Vodič malého motocykla alebo bicykla
Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí
Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, sa smie prechádzať
Vodič nesmie predchádzať
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína
Na kruhovom objazde je státie
Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche nedovoľujúcej použitie osvetlenia, musia byť na vlečenom vozidle za zníženej viditeľnosti rozsvietené
Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby
Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije ako spojnica tyč
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
Táto dopravná značka upozorňuje na miesto, kde
Táto dopravná značka označuje
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka
Táto dodatková tabuľka
Ako prvé prejde cez križovatku
Na tento pokyn policajta
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

Bardejov

17.01.2023

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

18.01.2023

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.01.2023

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.