Test č.13

Vitajte pri  Test č.13 .

Meno
Mail
Zastavením sa rozumie
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Vodič nesmie požiť alkohol ani inú návykovú látku
Osoba sediaca na sedadle vozidia povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zdržiavacím zariadením
Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť'
Vodič nesmie predchádzať', ak
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný
Vodič smie zastaviť a stáť len
Svetelné výstražné znamenie sa dáva prerušovaným zapínaním
účastník dopravnej nehody je povinný
Pri prechádzaní cez cestu chodec
Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciach, ak
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje
Táto dopravná značka
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodič červeného vozidia
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.