Test č.14

Vitajte pri  Test č. 14 .

Meno
Mail
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
Vodičom sa rozumie
Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používat'
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka,
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
Ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená, vodič
Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla
Pred vstupom na vozovku chodec
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť
Jazdci na zvieratách smú íst'
Policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
Prevádzkovateľ vozidla je povinný
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka vyznačuje
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodič modrého vozidla
V poradí druhé prejde cez križovatku
Ako posledné prejdú cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.