Test č.15

Vitajte pri  Test č.15 .

Meno
Mail
Hranicou križovatky sa rozumie
Zastavením vozidla sa rozumie
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zdržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre
Vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde!", vodič je povinný zastaviť vozidlo
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak
Motocykel bez postranného vozíka sa
Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla
Ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy, chodec
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená,
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie a môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka vyznačuje
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka vyznačuje:
Ako prvé prejde cez križovatku:
Tento pokyn policajta znamená
Ako posledné prejde cez križovatku
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.