Test č.17

Vitajte pri  Test č.17 .

Meno
Mail
Autobusom sa rozumie
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky,
Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,
Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1, môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla
Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,
Vodič je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak
Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám,
Ak sa pri vlečení vozidla použije ako spojnica lano,
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka vyznačuje
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka
Ako posledné prejde cez križovatku
V poradí tretie prejde okolo prekážky
Vaše vozidlo, odbočujúce vľavo, prejde cez križovatku ako
Ako prvé prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.