Test č.18

Vitajte pri  Test č.18 .

Meno
Mail
Križovatkou sa rozumie
Zastavením vozidla sa rozumie
Vodič je povinný
Vozidlá môžu ísť súbežne vedľa seba,
Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb
Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,
Vodič pri vchádzaní na cestu z obytnej zóny alebo pešej zóny
Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
Účastník dopravnej nehody je povinný
Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov,
Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú
Táto dopravná značka s dodatkovou tabľkou upozorňuje na
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako
V poradí druhé prejde cez križovatku
Ako posledné prejde cez križovatku
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

Bardejov

13.12.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

14.12.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

14.12.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.