Test č.19

Vitajte pri  Test č.19 .

Meno
Mail
Vozovkou sa rozumie
Motorové vozidlo musí mat' počas jazdy rozsvietené
Vodič nesmie viesť vozidlo
Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zdržiavacím zariadením
Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať
Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávat'
Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť
Ak je kruhový objazd označený dopravnou značkou „Kruhový objazd" spolu s dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde!" alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!"
V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,
Povinnou výbavou motorového vozidla
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka zakazuje vjazd
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka informuje o
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
Ako prvé prejde cez križovatku
Ako posledné prejde cez križovatku
V poradí druhé prejde cez križovatku
© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.