Test č.2

Vitajte pri  Test č.2 .

Meno
Mail
Hranicou križovatky sa rozumie
Státím sa rozumie
Vodič nesmie použiť
Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, vodič obchádzajúci prekážku nesmie
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to
Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,
Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič
Na priechode pre chodcov sa chodí
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1, môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok umožňuje vodičovi pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky alebo šípok
Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Prívesy za osobné automobily
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky
V poradí druhé prejde cez križovatku:
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.