Test č.20

Vitajte pri  Test č.20 .

Meno
Mail
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava
Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť
Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde" alebo „Stoj, daj prednosť v jazde",
Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej
Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je
Vodič podľa svojich možností nesmie pripustiť
Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,
Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, to platí
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka informuje o
Ako prvé prejde cez križovatku
Tento pokyn policajta znamená
Ako posledné prejde cez križovatku
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Bardejov

29.03.2023

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

30.03.2023

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

30.03.2023

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.