Test č.23

Vitajte pri  Test č.23 .

Meno
Mail
Električkovým koľajovým pásom sa rozumie
Státím sa rozumie
Vodič nesmie
Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí
V obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
Ak je kruhový objazd označený dopravnou značkou „Kruhový objazd" spolu s dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde!" alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!"
Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy,
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka vyznačuje
Táto dopravná značka informuje o
V poradí druhé prejde okolo prekážky
Na tento pokyn policajta
Ako posledné prejde cez križovatku
Ako prvé prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.