Test č.24

Vitajte pri  Test č.24 .

Meno
Mail
Motorovým vozidlom sa rozumie
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu
Na motocykli je zakázané
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode je povinný
Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa na bicykli
V obytnej, pešej a školskej zóne chodci
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak
Vodič nesmie použiť
Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom alebo chrbtom s upaženou rukou, alebo upaženými rukami znamená tento pokyn
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka označuje:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Prednosť v jazde má vodič
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
V poradí posledné prejde cez križovatku
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.