Test č.25

Vitajte pri  Test č.25 .

Meno
Mail
Hranicou križovatky sa rozumie
Zastavením vozidla sa rozumie
Vodič je povinný
Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak
Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišta na zvýšenom električkovom koľajovom páse, je vodič iného vozidla povinný
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, smie jazdiť rýchlosťou najviac
Pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič nesmie
Vodič nesmie vychádzať na železničné priecestie, ak za zníženej viditeľnosti
Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici vodič
Ak ten kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak
Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení,
Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po
Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1 je
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
V poradí druhé prejde cez križovatku
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj" pre
Ako prvé prejde cez križovatku
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.