Test č.26

Vitajte pri  Test č.26 .

Meno
Mail
Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky
Vodič
Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel
Pri vchádzaní na električkový koľajový pás a pri jeho prechádzaní vodič
Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde
Pri vchádzaní z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, obratiska električiek a podobných miest
Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak takéto vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo
Vozidlo musí mat' počas jazdy rozsvietené
Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza,
Na motocykli sa nesmie prepravovat'
Účastník dopravnej nehody je povinný
Hry detí na ceste sú dovolené
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciach, ak
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto zábrana vyznačuje
Vodič modrého vozidla
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!" pre
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vozidlá prejdú cez križovatku v poradí:

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.