Test č.27

Vitajte pri  Test č. 27 .

Meno
Mail
Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla okrem prípadu, keď
Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí
Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo,
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vozidlá pred železničným priecestím
Vlečenie viacerých motorových vozidiel je
Kto spôsobil prekážku cestnej premávky,
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka informuje o:
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
Ako posledné prejde cez križovatku
Ako prvé prejde cez križovatku

Bardejov

29.03.2023

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

30.03.2023

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

30.03.2023

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.