Test č.28

Vitajte pri  Test č. 28 .

Meno
Mail
Zastavením vozidla sa rozumie
Vodičom sa rozumie
Ak vozidlo vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla
Pozdĺž električky sa jazdí
Vodič pri odbočovaní nesmie
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že v nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vodič
Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho použiť
Na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu vodič
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to
Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byt' prečnievajúci koniec nákladu označený
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka informuje o:
Táto dopravná značka znamená:
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Ako druhé vojde do križovatky
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Ako posledné prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.