Test č.3

Vitajte pri  Test č.3 .

Meno
Mail
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá
Vozidlom sa rozumie
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre
V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla použiť na jazdu
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu,
Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci vodiči ostatných vozidiel
Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak
Na diaľnici je vodičovi zastavenie a státie
Náklad musí byt' na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byt' zreteľne označené
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje
Táto dopravná značka informuje o
Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou
V poradí druhé prejde cez križovatku:
Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Ako posledné prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.