Test č.31

Vitajte pri  Test č. 31 .

Meno
Mail
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
Neobmedzením sa rozumie povinnosť
Vodič je povinný
Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,
Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy,
Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla,
Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako
Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný
Motocykel bez postranného vozíka sa
V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak
Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
Táto dopravná značka zakazuje
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Ako posledné prejde cez križovatku
Zelené vozidlo vojde do križovatky ako
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
V poradí druhé prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.