Novinky

Test č.32

Vitajte pri  Test č. 32 .

Meno
Mail
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie
Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak
Vodič nesmie predchádzat'
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný
Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci
Cyklisti smú jazdiť po ceste
Do pešej zóny je povolený vjazd
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Účastníkovi cestnej premávky je zakázané používanie
Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciach, ak
Prívesy za osobné automobily
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka označuje:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka označuje:
V poradí tretie prejde okolo prekážky
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky,
Ako prvé prejde cez križovatku
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.