Test č.33

Vitajte pri  Test č. 33 .

Meno
Mail
Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1, môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Vodič nesmie
Vodič motocykla a jeho spolujazdec nesmú počas jazdy
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
Pri jazde v pripájacom alebo v odbočovacom pruhu sa
Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú
Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
Na cestách 1. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je
Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je nutné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,
Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak takéto vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky na diaľnici
Vodič je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode
Chodci smú isť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciach, ak
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Takéto označenie sa môže použiť na
Ako posledné prejde cez križovatku
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, prejdú cez križovatku ako prvé
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Ako prvé prejde cez križovatku

Bardejov

17.01.2023

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

18.01.2023

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.01.2023

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.