Test č.35

Vitajte pri  Test č. 35 .

Meno
Mail
Vodičom sa rozumie
Vodič malého motocykla
Vodič sa nesmie otáčať
Vodič smie zastaviť a stáť
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Znamenie dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je dovolené
Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla
V motorovom vozidle smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac
Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou smerovou šípkou alebo signál s kombinovanými zelenými smerovými šípkami rôznych smerov
Ak sa pri vlečený vozidla použije ako spojnica lano,
Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka označuje
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka označuje
Táto dopravná značka znamená
V poradí druhé prejde cez križovatku:
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Ako posledné prejde cez križovatku
V poradí tretie prejde cez križovatku

Bardejov

17.01.2023

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

18.01.2023

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.01.2023

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.