Test č.36

Vitajte pri  Test č. 36 .

Meno
Mail
Električkovým koľajovým pásom sa rozumie
Státím sa rozumie
Vodič je povinný pribrať potrebný počet spôsobilých osôb, ak
Vodič nesmie
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,
Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný
Vodič nesmie cúvať
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vlečenie viacerých motorových vozidiel je
Vodič
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza a v období od 15. novembra do 31. marca môže vodič motorového vozidla kategórie M2, M3, N2 a N3 použiť takéto vozidlo v cestnej premávke, len ak
Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to
Doba denného odpočinku
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
Táto dopravná značka označuje:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Ako prvé prejde cez križovatku
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Ako posledné prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.