Test č.37

Vitajte pri  Test č. 37 .

Meno
Mail
Chodníkom sa rozumie
Vodič nesmie predchádzať, ak
Vodič motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg alebo vodič jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg nesmie
Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič nákladného automobilu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg použiť na predchádzanie
Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí
Vodič pri odbočovaní nesmie
Ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho, vodič smie cúvať
Na kruhovom objazde je státie
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo
Vlečenie viacerých motorových vozidiel je
Osoby prepravované v Iožnom priestore nákladného prívesu traktora
Pre smer, ku ktorému stojí policajt čelom alebo chrbtom s upaženou rukou alebo upaženými rukami, znamená tento pokyn
Doba denného odpočinku
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M1 a N je
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka zakazuje
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
Ako posledné prejde cez križovatku
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
V poradí druhé prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.