Test č.39

Vitajte pri  Test č. 39 .

Meno
Mail
Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky
Motorovým vozidlo sa rozumie
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre
Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, sa smie prechádzať
Vodič nesmie predchádzať,
Vodič smie jazdiť po diaľnici v obci rýchlosťou najviac
Vodič môže zastaviť a stáť
Vodič motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg alebo vodič jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg, nesmie
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva
Vodič motorového vozidla nesmie na diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo,
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak
Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou
Doba skráteného denného odpočinku
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Povinnou výbavou motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a pripojeného vozidla s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka zakazuje
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka vyznačuje
Ako prvé vojde do križovatky
Ako posledné prejde cez križovatku
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.