Test č.4

Vitajte pri  Test č.4 .

Meno
Mail
Chodníkom sa rozumie
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, l'ad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a
Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred nim idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy
Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred nim dodržiavať
Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde
Vodič sa nesmie otáčat'
Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodič nesmie predchádzať, ak
V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel
Ak sa pri vlečení vozidla použije ako spojnica lano,
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka umiestnená pred železničným priecestím
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodič modrého vozidla
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.