Test č.40

Vitajte pri  Test č. 40 .

Meno
Mail
Vodičom sa rozumie
Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlosťou najviac
V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič vozidla použiť na jazdu
Ak sa premávka vo vyhradenom jazdnom pruhu riadi osobitnými svetelnými signálmi,
Vodič autobusu a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia
Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácii je
Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať'
Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť
Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
Preprava osôb je zakázaná
Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva
Týždenný čas jazdy
Povinnou výbavou motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Ako posledné prejde cez križovatku
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Ako prvé prejde cez križovatku
V poradí tretie prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.