Test č.42

Vitajte pri  Test č. 42 .

Meno
Mail
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie
Neobmedzením sa rozumie povinnosť
Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť
Ak by vozidlá idúce v obci súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu,
Vodič autobusu smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde!" alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!",
Na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu vodič
Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič
Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať
Nákladný automobil, v ktorého ložnom priestore sa prepravujú osoby, smie viesť len vodič starší ako
Účastník škodovej udalosti je povinný
Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok umožňuje vodičovi pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky alebo šípok
Vodič motorového vozidla má po štyri a pol hodinách jazdy prestávku v práci v trvaní najmenej
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, kým sa poruchy neodstránia, ak
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Ako prvé prejde cez križovatku:
Ako posledné prejde cez križovatku
Ako prvé prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.