Test č.43

Vitajte pri  Test č. 43 .

Meno
Mail
Zastavením vozidla sa rozumie
Nemotorovým vozidlom sa rozumie
Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí
Pri vchádzaní na električkový koľajový pás a pri jeho prechádzaní vodič
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná hmotnosť prevyšuje 750 kg, smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodič, ktorý prichádza do križovatky po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim
Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb a priľahlom nástupišti v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa
Ak situácia na železničnom priecestí a za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič
Vozidlo musí mat' počas jazdy rozsvietené
Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici vodič
Ak je kruhový objazd označený dopravnou značkou „Kruhový objazd" spolu s dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde!" alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!"
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou farbou:
Celkový čas vedenia motorového vozidla nesmie presiahnut'
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Vodič modrého vozidla
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Ako posledné prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.