Test č.45

Vitajte pri  Test č. 45 .

Meno
Mail
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak
Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo,
Vodič sa nesmie otáčať
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla,
Ak svieti na priecestnom zabezpečovacom zariadení prerušované biele svetlo, vodič je povinný
Osoby prepravované v ložnom priestore nákladného automobilu nesmú počas jazdy stáť, vykláňať sa, nechať vyčnievať predmety z vozidla ani inak ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky; dbá na to
Ak má policajt zdvihnutú pravú ruku alebo predlaktie pravej ruky nahor, znamená tento pokyn
Doba denného odpočinku
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T a C je
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako
V poradí druhé prejde cez križovatku
Ako prvé prejde cez križovatku
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stop pre

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.