Test č.46

Vitajte pri  Test č. 46 .

Meno
Mail
Križovatkou sa rozumie
Ak vozidlo vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla
Vodič odbočujúci vl'avo je povinný dat' prednost' v jazde
Vodič môže zastavit' a stát' na
Ak je nevyhnutné upozornit' ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, ked' je potrebné náhle znížit' rýchlost' jazdy alebo zastavit' vozidlo,
Vodič nesmie predchádzat', ak
Náklad musí byt' na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby
Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať oblečený bezpečnostný odev, ak sa zdržiava
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená,
Vodič je povinný bezodkladne vypnút' motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak
Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami
Policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla
Doba pravidelného týždenného odpočinku
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravnä značka
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje o
Vodič modrého vozidla
červené vozidlo prejde cez križovatku ako
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.