Test č.49

Vitajte pri  Test č. 49 .

Meno
Mail
Dat' prednosť v jazde sa rozumie povinnost'
Vodič je povinný
Prevádzkovateľ' vozidla nesmie prikázať' ani dovoliť', aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej
Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť
Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo vol'nom jazdnom pruhu
vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť' ani obmedziť' vodič vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný
Vodič autobusu smie jazdit' rýchlosťou najviac
Na kruhovom odjazde je státie
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Pri vleční motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac
Preprava osôb je zakázaná
Nákladný automobil, v ktorého ložnom priestore sa prepravujú osoby, smie viesť len vodič starší ako
Denný čas vedenia motorového vozidla nesmie presiahnuť
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T a C je
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka
Táto dopravnä značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka vyznačuje
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
Tento pokyn policajta znamená "Stoj" pre vodiča
Ako posledné prejde cez križovatku
Vaše vozidlo prejde cez križovatku

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.