Test č.5

Vitajte pri  Test č.5 .

Meno
Mail
Dať prednosť v jazde sa rozumie
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
Vodič
Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel
Vodič predchádzaného vozidla nesmie
Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť' vozidlo na vzdialenosť
Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde
Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka,
Účastník dopravnej nehody
Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou
Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
Na bicykli sa jazdí predovšetkým
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorá pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
Táto dopravná značka upozorňuje na
Táto dopravná značka zakazuje
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka
Ako prvé vojde do križovatky
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!" pre
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.