Test č.50

Vitajte pri  Test č. 50 .

Meno
Mail
Autobusom sa rozumie
Vodič nesmie
Vozidlá môžu ísť súbežne,
Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť
Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy,
Vodič motorového vozidla alebo jazdnej súpravy povinne vybavených zakladacími klinmi, je povinný ich použiť,
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Ak to vyžadujú okolnosti, najmä ak znamenie dávané smerovými svietidlami alebo rukou nie je dostatočne viditeľné, najmä pre šírku nákladu alebo za zníženej viditeľnosti,
Prepravované osoby nesmú
Účastník dopravnej nehody je povinný urobiť vhodné opatrenia, aby
Pred vstupom na vozovku chodec
Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
Vodič motorového vozidla musí mať po uplynutí štyroch a pol hodiny vedenia motorového vozidla prestávku v práci v trvaní najmenej
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Povinnou výbavou mestských autobusov, špeciálnych vozidiel, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa nie je
Táto dopravná značka zakazuje vjazd
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka umiestnená pred železničným priecestím
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka informuje o
Táto dopravná značka
Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
Ako prvé prejde cez križovatku
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Bardejov

20.09.2022

14:30 hod.

Nový kurz sk. B osobný automobil

Svidník

19.09.2022

15:00 hod.

B osobný automobil

Michalovce

19.09.2022

14:30 hod.

B osobný automobil

© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.