Novinky

Test č.51

Vitajte pri  Test č. 51 .

Meno
Mail
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič nákladného automobilu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg použiť na predchádzanie
Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka,
Vodič nesmie zastavit' a stát' vo vzdialenosti kratšej ako
Vodič nesmie vchádzat' na železničné priecestie, ak
Svetelné výstražné znamenie sa dáva prerušovaným zapinaním
Vodič motorového vozidla je povinný dodržiavať' za vozidlom idúcim pred ním
Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť
Náklad musí byt' na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený,
Ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy, chodec
Účastník dopravnej nehody je povinný
Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva
Celkový čas vedenia motorového vozidla nesmie presiahnut'
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové nápine z vozidla
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravná značka znamená:
Táto dopravnä značka informuje o
Táto dopravná značka znamená
Táto dopravná značka informuje
Táto dopravná značka
Táto dopravná značka informuje o
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
Na tento pokyn policajta
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Ako posledné prejde cez križovatku
© 2020 Ekomido s. r. o. Všetky práva vyhradené.